Tverlandet skole - En lærende organisasjon
Velkommen til vår hjemmeside
 
 
Tverlandet skole arbeider kontinuerlig med å utvikle skolen slik at læringsmiljøet for elevene blir så godt som mulig. Vi håper at vår hjemmeside kan være til inspirasjon også for andre skoler.

Vi arbeider mye med praktisk rettet læring knyttet opp mot teori i de ulike fagene. I dette arbeidet inngår entreprenørskap og forskning som en essensiell del av arbeidet vårt. Likeledes arbeider vi med ulike læringsstrategier relatert til de ulike fagområdene. Vi er opptatt av at det arbeidet vi gjør sammen med elevene skal karakteriseres av en "rød tråd", med fokus på læringsutbytte og vurdering for læring i form av fremover veiledning.


 Her har elevene startet med undersøkelse i forbindelse med forskningsoppgave i Nysgjerrigper.