Tverlandet skole - En lærende organisasjon
GSPR - gården som pedagogisk ressurs

Alle elevene  ved skolen er tilknyttet arbeidet med grønt entreprenørskap. Vi har laget en egen plan for dette arbeidet. Denne kan du lese under linken "planer og rapporter". 
Elevene i 5. - 7. klasse er utplassert ved tre ulike gårdsbruk 10 dager i løpet av skoleåret. Her har vi partnerskapsavtaler med Nybrot gård, Valberg gård og Øvre Dagsvik gård. Dette arbeidet holder vi på med på det åttende året. Et utrolig flott opplegg der elevene lærer mye om sammenhengen mellom praksis og teori, og hvordan de kan bruke dette i skolehverdagen.    Fra og med høsten 2015 har vi inngått partnerskapsavtale med Øverstuen gård. Her deltar elevene i 1. - 4. klasse, samt barna i barnehagen. De har også 10 dager i løpet av året der de deltar i arbeidet på gården, og har ulike faglige oppgaver.


Øverstuen gård
Øverstuen gård eies og drives av Ole Morten Lunde og Line Kristiansen. De har melkeproduksjon. på gården. I tillegg til kyr har de også hest, høns, kanin, hund og katt. Det er barna i barnehagen og 1. - 2. klasse som har partnerskapsavtale med Øverstuen gård. Barna er med på en del av det som skjer på gården. De får ulike oppgaver som de skal finne ut av hver gang de er der, og så har de etterarbeid på skolen senere der de jobber med det de har gjort og opplevd på gården. Dette arbeidet gjøres hovedsakelig gjennom arbeidsmetoden "storyline". De jobber spesielt mye med fagene norsk, matematikk, naturfag og kunst & håndverk.

Nybrot gård 
Nybrot gård eies og drives av Grete Meisfjord Jørgensen og Alf Terje Jørgensen. På gården har de hester, kyr og høns. Det er elevene i 5.  og 7.klasse som har partnerskapsavtale med gården, og her deltar de i hovedsak i arbeidet med gårdens hester. Veilederen og hjelperen vår på gården er Hege Meisfjord, men Grete trør også til når det trengs.  
Du kan lese mer om Nybrot gård på:http://www.nybrotgard.


Valberg gård


Valberg gård drives av Ove Valberg og Eirin Ånonli. På gården har de kyr, og driver med melkeproduksjon. Gården har også en pelsdyrfarm med mink og rev. Det er elevene i 3. og 4. klasse som har partnerskapsavtale med Valberg gård, og Ove er veilederen og hjelperen vår på gården. Her deltar de i det daglige arbeidet med kyrne på gården. De er også med på det øvrige arbeidet som gjøres på gården, og de deltar i skoging og nyplanting av trær.


Dagsvik gård


Dagsvik gård eies og drives av Jan Magnus Olsen og Anita Midtgard. Gården driver med melkeproduksjon. Det er elevene i 6. og 7.klasse som har partnerskapsavtale med gården, og det er Jan Magnus som er veileder og hjelper ute på gården. Elevene deltar i det daglige arbeidet på gården. De deltar også i skogsdrift og har en del om lokalhistorie i forhold til redskap og matproduksjon.