Tverlandet skole - Hjem / Skole
Tverlandet skole - En lærende organisasjon
Hjem / skole samarbeid
 
Hjem / skole samarbeidet er svært viktig i arbeidet med elevene og deres læring og utvikling. Leirfjord kommune er nå inne i et prosjektarbeid med fokus på dette temaet. På denne siden finner du det skolen vår jobber med innenfor dette temaet.
 
Link til UDIR (Utdanningsdirektoratet):
 
 
 
 
Link til FUG (Foreldreutvalget i grunnskolen):
 
 
 
Link til its learning:
 

Foreldremøte 05.03.15
Vurdering for læring

Leirfjord kommune er med i en nasjonal satsning med fokus på vurdering for læring. Dette er et prosjekt som vil gå fra 2015 - 2017. Den overordnede målsettingen for prosjektet er at skoleeiere og skoler videreutvikler en vurderingskultur og en vurderingspraksis som har elevenes læring som mål. Elevinvolvering er helt sentralt i arbeidet med vurdering for læring.

For Tverlandet skole vil dette si at vi jobber med å videreutvikle den vurderingskulturen vi allerede har bygd opp. Vi vil videre ha hovedfokus på matematikkfaget i dette prosjektet, der lesing i matematikk blir sentralt. Utover dette vil det også bli lagt vekt på norsk og øvrige fag, der ferdigheten "å kunne lese i alle fag" blir fokusområde.

Her vil vi legge ut prosjektplaner og dokumenter som er aktuelle for prosjektet.

Oppsummering av Hege Igelands innlegg
(foreldremøte 06.10.14)
 Foreldremøte 30.10.14
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lekser.docx (DOCX — 17 KB)