Tverlandet skole - VFL
Tverlandet skole - En lærende organisasjon
Vurdering for læring

Tverlandet skole er med i et nasjonalt prosjekt som omhandler vurdering for læring. Hovedmålet her er å jobbe for at skolen har en vurderings - og veiledningspraksis som utvikler elevenes læringsutbytte.

I dette prosjektet vil skolen ha fokus på lesing, og da spesielt på lesing i matematikk.

Vi jobber med elevenes læring i forhold til å kunne lese og forstå tekst stykker, og å kunne nyttegjøre seg den informasjonen de finner for å kunne velge - og gjøre regneoperasjoner. Vi jobber også med praktiske matematikkoppgaver som de så skal bruke til skriftlig arbeid.

Prosjektet kjøres gjennom aksjonslæring, og vi har satt opp en aksjon over en uke hver måned. Hver aksjon avsluttes med at elevene vurdere det arbeidet de har utført, og dette danner grunnlaget for det de skal jobbe med neste gang.

Elevene får veiledning underveis - og de får vurderingshjelp for hvordan de skal utvikle seg innenfor de områdene vi jobber med.
Her vil dere finne bilder fra de ulike aksjonene.

Aksjon nummer 7
Tema: Brøk
Den siste aksjonen dette skoleåret handlet om brøk. Elevene i 1. - 4. klasse startet sitt arbeid med å bygge med duplo. Oppgaven var å bygge gulvet i en fjøs + lage figurer. Dette skulle de bruke til å lage regnefortellinger av. Elevene i 3. - 4. klasse har også jobbet med brøk spill på pc, og kortspill med brøkoppgaver.
Elevene i 5. - 7. klasse hadde oppgaver fra GSPR. De fikk i oppdrag å lage en tegneserie med 8 bilder. Hvert bilde skulle inneholde en tegning og en brøkoppgave. De fikk utdelt en del begreper som omhandler brøk som skulle være med. Her kommer bildeserie fra det elevene har jobbet med.


Aksjon nummer 6
Tema: De fire regningsartene
Denne gangen har elevene vært delt i tre grupper, og de har jobbet stasjonsbasert mellom fagene matematikk og norsk lesing.
Elevene i 1. - 2. klasse har hatt butikk som tema for sin matte aksjon. Elevene i 3. - 4. klasse har vært ute på gårdsopplegg, og har etterpå jobbet med regnefortellinger i forhold til dette. Elevene i 5. - 7. klasse har hatt regnskap og elevbedrift som sitt utgangspunkt, og har jobbet med regnefortellinger og tekstoppgaver.


Aksjon nummer 5
Tema: TidAksjon nummer 4
Tema: Måling


Aksjon nummer 3
Tema: De fire regningsartene


Aksjon nummer 2
Tema: Tabeller og diagrammerAksjon nummer 1
Tema:  Kart, målestokk, koordinat, punkt